Saveti i primena

      ▪Očistite stare pločice i otklonite sve supstance koje smanjuju adheziju.