Rezervoari pijaće vode

rezervoari pijace vode

Posebne higijenske mere moraju biti primenjene prilikom oblaganja rezervoara za pijaću vodu. Proizvodi koji se pritom koriste moraju biti testirani i moraju odgovarati zdravstvenim propisima određene države. Ceresit CR 65 poseduje higijenski atest za rezervoare pijaće vode.

Proizvode koje ovde predstavljamo testirani su prema preporukama nemačkog zdravstvenog zavoda.

Priprema podloge

Nivelisati sa Ceresit CX 5-brzovezujućim reparatornim malterom CX 5 Brzovezujući cement. Izolujte površinu pomoću 3 sloja CR 65 Hidroizolacionog premaza koji nanosite četkom ili ravnom gletaricom.
Sačekajte da slojevi potpuno očvrsnu.

Postavljanje pločica

Zalepite keramičke pločice sa CM 17 Lepkom SUPER “flexible” koristeći tankoslojni metod. (Alternativa je CM 74 Epoksidni lepak).

Fugovanje

Popunite fuge sa CE 40 Vodoodbojnom fug masom. (Alternativa je CE 79, nijansirati pigmentom CE 80).