Proizvodi za Termoizolaciju

CT 174 Silikatno-silikonski malter

Granulacija zrna 1.5 mm. Dekorativni tankoslojni malter za spoljašnje i unutrašnje malterisanje zgrada.

 

CT 175 Silikatno-silikonski malter

Granulacija zrna 2.0 mm. Dekorativni tankoslojni malter za spoljašnje i unutrašnje malterisanje zgrada.

 

CT 60/CT 64 Akrilni završni malteri

Granulacija zrna 1.5 mm/2.0 mm.

 

CT 74 Silikonski završni malter

Granulacija zrna 1.5 mm.

 

CT 75 Silikonski završni malter

Tankoslojni dekorativni malter za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

 

CT 16 Osnovni premaz

Beli premaz za pripremu podloge pre nanošenja maltera na bazi sintetičkih smola.

 

CT 44 Akrilna disperzija

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

 

CT 77 Mozaik malter

Granulacija zrna 0.8 - 1.2 mm ili 1.4 - 2.0 mm..