Proizvodi za keramiku

CC 83 Elastična emulzija

Aditiv na bazi sintetičkih smola za građevinski lepak. Za popravku kritičnih podloga