Epoksidni proizvodi

CE 79 Masa za fugovanje i lepak

Dvokomponentna, hemijski otporna, obojena epoksidna fug masa i lepak

 

CM 74 ULTRAPOX FIX

Epoksidni lepak sa mineralnim puniocima i aditivima: ispitana prema normi DIN 12004.