Postavljanje mermera i prirodnog kamena

postavljanje mermera
Mermer i ostali prirodni kamen je veliki izazov za svakog keramičara. Pokrivene površine kao i njihovi spojevi mogu promeniti boju. Nova napredna Ceresit tehnologija specijalno prilagođena za tankoslojni metod pomaže u izbegavanju problema.

Priprema površine

Preduslov: čvrsta, čista i suva podloga bez prisustva supstanci koje smanjuju prijanjanje. Visoko upijajuće podloge moraju biti premazane sa CT 17 Prajmerom dubokog dejstva.

Postavljanje ploča

Pre postavljanja mermera nanesite CM 15 Tankoslojni lepak za mermer i na donju stranu ploče i na podloge koristeći nazubljenu gleterku. Spremno za fugovanje posle 3 časa.

Fugovanje

Koristite CE 40/CE 43 masu za fugovanje. Pre fugovanja neophodno je testiranje mermera/kamena na promenu boje. Za zaptivanje spojeva koristite CS 24 Univerzalni silikon.