Malter za unutrašnju i spoljašnju primenu

Malter za unut i spolj primenu-procesAko je malter napravljen od gipsa, cementa ili kreča i treba biti pokriven pločicama, podloga treba da bude ravna i suva.

Priprema podloge

Prašnjava površina mora biti očišćena i ako je potrebno premazana sa CT 17 Prajmerom dubokog dejstva.

Postavljanje pločica

U zatvorenom prostoru: Zalepite keramičke pločice sa CM 11 lepak za pločice koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 16 fleksibilni lepak).
Napolju: Zalepite pločice sa CM 17 lepkom koristeći tankoslojni metod. (Alternativa:CC 83 elastičnom emulzijom).

Fugovanje

Popunite fuge koristeći CE 40/CE 43 Fleksibilnu vodoodbojnu fug masu.
(Alternativa: koristiteCE 35 masu za fugovanje).
Spojnice zaptiti sa CS 25 sanitarnim silikonom.