Kućni tuševi, kupatila i kuhinje

Kucni tusevi-procesPovršine povremeno izložene vlagi, klasifikovane su kao FBK ! (ZDB). One moraju biti zaptivene i pokrivene na sledeći način:

Priprema podloge

Pripremiti podlogu sa CT 17 prajmerom dubokog dejstva.

Hidroizolacija

Nanesite nerazblažen CL 51 zaptivni film sa valjkom ili četkom. Obezbedite spojeve sa CL 52 zaptivnom trakom. Pritisnite zaptivnu traku u prvi sloj. Drugi sloj CL 51 može biti nanesen nakon 4 časa. Izolujte otvore na zidovima i odvode na podovima uz pomoć CL 53 elementa za zidove i CL 54 elementa za podove.

Postavljanje pločica

Postavite pločice koristeći tankoslojni metod sa CM 16 lepkom “extra” tankoslojni metod. (Alternativa: CM 17 fleksibilni lepak).

Fugovanje

Popunite fuge koristeći masu za fugovanje CE 40/CE 43. Spojnice zaptiti sa CS 25, sanitarnim silikonom.