Javni tuševi i kupatila

Javni tusevi-procesPrema ZDB tabelama, javni tuševi i kupatila spadaju u klasu A izloženosti vlagi.

Priprema podloge

Preduslovi: Podloga mora biti ravna, suva, čvrsta i bez prisustva prljavštine, ulja i masti. podloga treba da bude premazana sa CT 17 prajmerom dubokog dejstva.

Hidroizolacija

Nanesite 2 sloja CL 50 zaptivne mase. (Alternativa: CR 166). Izolujte spojeve koristeći CL 52 zaptivnu traku. Pritisnite zaptivnu traku u prvi sloj. Izolujte otvore na zidovima i odvode na podovima uz pomoć CL 53 elementa za zidove i CL 54 elementa za podove.

Postavljanje pločica

Postavite pločice koristeći tankoslojni metod sa CM 16 lepkom. (Alternativa: CM 17 Lepak SUPER “flexible”).

Fugovanje

Popunite fuge koristeći masu za fugovanje CE 40/CE 43. Spojnice zaptiti sa CS 25, sanitarnim silikonom.