Granitna keramika

Fina keramika-procesGranitna keramika je veoma čvrsta i otporna na vlagu, što je nekada može učiniti veoma problematičnom. Ali ove osobine se mogu uzeti i kao prednost jer je možemo postavljati na mestima koja su izložena mržnjenju. Pouzdana primena je jedino moguća uz pomoć modifikovanih lepkova.

Priprema podloge

Podloga mora biti nosiva, čista i bez prisustva supstanci koje bi smanjile adheziju.

Postavljanje pločica

Zalepite granitne pločice lepkom CM 16. Za problematične površine koristite lepak CM 17.

Fugovanje

Popunite fuge koristeći masu za fugovanje CE 40/CE 43. Spojnice zaptiti sa CS 25, sanitarnim silikonom.