Gipsane table

ploce-noseci elementi za ploce

Gips je savremeni građevinski materijal koji se koristi u obliku gipsanih tabli, gipsanih oplata ili kao gipsani malter. Uvek bi trebalo uzeti u obzir osetljivost gipsanih tabli na vlagu.

Priprema podloge

Gips: Podloga mora biti čvrsta i suva sa manje od 1% vlage.
Gipsane table: Potrebna je minimalna debljina od 12.5 mm. U vlažnim prostorijama koristiti specijalne vodootporne gips table, koje treba tretirati sa CT 17 prajmerom dubokog dejstva i hidroizolovati sa Ceresit CL 51. Podloga treba biti tretirana sa CT 17 prajmerom dubokog dejstva. Nanesite prajmer četkom.

Postavljanje pločica

Zalepite keramičke pločice CM 16 flexibilnim lepkom koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 17,).

Fugovanje

Popunite fuge sa CE 40/CE 43 Fleksibilnom vodoodbojnom fug masom. (Alternativa: CE 40 vodoodbojna fug masa).
Spojnice zaptiti sa CS 25 sanitarnim silikonom.