CT 77 Mozaik malter

Granulacija zrna 0.8 - 1.2 mm ili 1.4 - 2.0 mm..
KARAKTERISTIKE
  • proizveden u nekoliko hiljada kompozicija boja
  • spreman za upotrebu
  • otporan na vremenske uticaje
  • otporan na habanje
  • jednostavan za održavanje

Oblast primene

Koristi se na tradicionalnim malterima, betonu, gipsanim malterima, iverici i gips-karton tablama. Vezivo je transparentno, a punioci su šaroliki kamenčići. Nakon sušenja materijal postaje staklast. Sa ovim materijalom moguće je premošćavanje manjih pukotina.

Tehnički podaci