CT 16 Osnovni premaz

Beli premaz za pripremu podloge pre nanošenja maltera na bazi sintetičkih smola.
KARAKTERISTIKE
  • aktivno vezivanje
  • spreman za upotrebu
  • vodootporan
  • otporan na vlagu
  • vodena osnova

Oblast primene

Pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu. Za pripremu podloge pre nanošenja sintetičkih maltera i istovremeno površina sa dobrom osnovnom strukturom. Za sve mineralne, nosive podloge, kao što su beton, vlaknasti cement, malter, gips-karton ploče i vlaknaste gipsane ploče, gas i laki beton. Za drvene ploče, gipsani malter i dobro vezive nanose boje. Za izradu međusloja koji stvara odličnu podlogu za nanošenje Ceresit fasadnih boja.

Tehnički podaci