CT 123 glet masa

Za gletovanje unutrašnjih prostora i dobijanje glatke površine.
KARAKTERISTIKE
  • Univerzalna primena
  • 5mm u dva sloja
  • 24h upotrebljiv za rad (u zatvorenoj kanti)
  • brzo postizanje čvrstoće
  • laka za upotrebu i glačanje
  • visok kvalitet obrade
  • dugo vreme primene

Oblast primene

Ceresit CT 123 se primenjuje za gletovanje betona i tradicionalnih maltera koji kao vezivo koriste cement ili cement i kreč. Finalna obrada može da se radi brušenjem osušenog materijala sa brusnim papirom (šmirglom) ili zaglađivanjem gletericom dok je materijal još svež. CT 123 omogućava ugradnju sloja od 2-3mm u jednoj ruci. Po sušenju i finalnoj obradi površina postaje glatka i može se pokriti tapetama, disperzionom bojom ili bojom sa rastvaračem. Može se koristiti samo u unutrašnjim prostorima koji nisu izloženi trajnom delovanju vlage.

Tehnički podaci
Lifleti