CM 74 ULTRAPOX FIX

Epoksidni lepak sa mineralnim puniocima i aditivima: ispitana prema normi DIN 12004.
KARAKTERISTIKE
  • Vreme obrade Cca 90 min.
  • Temperatura rada +10 °C do +25 °C
  • Otvoreno vreme Cca 90 min.
  • Nosiva snaga Nakon 24 h
  • Hemijska otpornost Nakon 7 dana
  • Otpornost na temperature -30 °C do +100 °C
  • Zatezna čvrstoća lepka ≥ 2.2 N/mm² u svim uslovima skladištenja
  • Otpornost na savitljivost > 2 N/mm2 u svim uslovima skladištenja, prema DIN EN 12003

Oblast primene

Epoksidni lepak sa mineralnim puniocima i aditivima: ispitana prema normi DIN 12004.

Rok trajanja: Cca 12 meseci u neotvorenom originalnom pakovanju u suvoj prostoriji bez mraza na temperaturi iznad +10°C. Upotrebite otvoreno pakovanje što je pre moguće.

Razmera smeše: 1 deo komponente B: 10 delova komponente A.

Tehnički podaci
Lifleti