Ceretherm Premium

KARAKTERISTIKE

• Samočišćenje & otpornost na nečistoću

• Visoka postojanost

• BioProtect formula

• Veoma slaba moć upijanja sistema

• Hidrofoban

• Velika fleksibilnost i otpornost na mehanička oštećenja & nagle promene vremenskih prilika/temperature

• Brzo (bez osnovnog premaza, ušteda na radu i postavljanju skele)

• Odlični radni parametri:

– Lako & jednostavno nanošenja sloja armiranog mrežicom zbog poboljšane formule CT 87 i konzistencije (nova generacija punioca & organskih modifikatora; smanjena debljina i viskozitet)

– Lakše nanošenje maltera zbog slabe moći upijanja CT 87 & velike moći vezivanja

• Smanjena potrošnja maltera po m² za 25%

Preporučene površine: aerizovani beton (suvi) objekat sa dobrom ventilacijom, beton, keramičke cigle i keramički blokovi

Preporučeni objekti: porodične kuće, stambene zgrade do 11 spratova (do 25m) i javne zgrade

Posebno se preporučuje za: objekte koji se nalaze u području visoke vlažnosti vazduha i objekte u zagađenim delovima (u blizini puteva, industrijskih zona)

SPECIFIKACIJA

1. Fiksiranje

Ceresit CT 83 Lepak ili Ceresit CT 87 2u1Beli lepak i armirajući malter

• Plastični tiplovi ili tiplovi sa čeličnim jezgrom (klasifikovani kao ETAG 014).

• Broj tiplova i njihov raspored određuje arhitekta na osnovu analiza podloge i proračuna opterećenja

2. Izolacioni materijal

Ploče ekspandiranog polistirena, debljine do 25cm ravne iIi strukturalne površine (klasifikovane kao PN-EN 13163:2004)

3. Armirani sloj

• Ceresit CT 325 Staklena mrežica gustine 145g/m² i više

• CT 87 2u1 lepak i armirajući malter

4. Osnovni premaz

Nije potrebno nanositi

5. Dekorativni fasadni malter

preporuka: Silikonski malteri: Ceresit CT 74 ,,zaglađena tekstura”, Ceresit CT 75 ,,zaribana tekstura”; drugi: Akrilni malteri: Ceresit CT 60 ,,zaglađena tekstura”, Ceresit CT 64 ,,zaribana tekstura”; Silikatno-silikonski malteri: Ceresit CT 174 ,,zaglađena tekstura”, Ceresit CT 175 ,,zaribana tekstura”; Mozaik malteri: Ceresit CT 77; Mineralni malteri : Ceresit CT 35 ,,zaribana tekstura”, Ceresit CT 137 ,,zaglađena tekstura”,

6. Akrilne boje: Ceresit CT 44; Silikonska boja: Ceresit CT 48; Silikatna boja: Ceresit CT 54;