Ceretherm Impactum

KARAKTERISTIKE

• Ekstremno trajan

• Ekstremna fleksibilnost i otpornost na mehanička oštećenja (100 J) & nagle promene vremenskih prilika/temperature & termička opterećenja

• Ojačan karbonskim, staklenim i poliakrilamidskim vlaknima

• Ekstremna otpornost na UV zračenje

• Veoma hidrofoban (duboka strukturalna hidrofobnost)

• Ekstremno slaba moć upijanja sistema

• Velika otpornost na biološka zagađenja (strukturna & strukturalna hidrofobnost)

• Samočišćenje & otpornost na nečistoću

• Odlični radni parametri

• Brzo & praktično postavljanje (nanošenje maltera R2U – bez osnovnog premaza)

• Mogućnost korišćenja tamnih i intenzivnih boja (HWB ≥ 5%) na fasadi

Preporučene površine: aerizovani beton (suvi) objekat sa dobrom ventilacijom, beton, keramičke cigle i keramički blokovi

Preporučeni objekti: sporodične kuće, stambene zgrade do 11 spratova (do 25m) i javne zgrade

Posebno se preporučuje za: objekte koji se nalaze na mestima sa velikim temperaturnim razlikama, oštrim vremenskim prilikama i jakim UV zračenju, objekte koji su izloženi visokoj vlažnosti vazduha i objekte u zagađenim delovima (u blizini puteva, industrijskih zona)

Specijalna preporuka za: zone sokle, prednju stranu objekta i ulaze

SPECIFIKACIJA

1. Fiksiranje

Ceresit CT 83 Lepak (Thermo Universal)

• Plastični tiplovi ili tiplovi sa čeličnim jezgrom (klasifikovani kao ETAG 014)

• Broj tiplova i njihov raspored određuje arhitekta na osnovu analiza podloge i proračuna opterećenja

2. Izolacioni materijal

Ploče ekspandiranog polistirena, debljine do 25cm ravne iIi strukturalne površine (klasifikovane kao PN-EN 13163:2004)

3. Armirani sloj

• Ceresit CT 325 Staklena mrežica gustine ≥160g/m² , Ceresit CT 327 Staklena mrežica gustine ≥330g/m²

• Ceresit CT 100

4. Osnovni premaz

Nije potrebno nanositi

5. Dekorativni fasadni malter

preporuka: Elastomerski malter: Ceresit CT 79

drugi: Akrilni malter: Ceresit CT 60 ,,zaglađena tekstura”; silikatno-silikonski malter: Ceresit CT 174 ,,zaglađena tekstura; silikatni malter: silikonski malter: Ceresit CT 74 ,,zaglađena tekstura”; mozaik malter: Ceresit CT 77

6. Akrilne boje: Ceresit CT 44; Silikonska boja: Ceresit CT 48; Silikatna boja: Ceresit CT 54