Ceretherm Classic

KARAKTERISTIKE

• Efekat samočišćenja & paropropusnost

• Postojanost

• BioProtect formula

• Slaba moć upijanja

• Fleksibilnost & otpornost na mehanička oštećenja

• Dobri radni parametri

Preporučene površine: aerizovani beton (suvi) objekat sa dobrom ventilacijom, beton, keramičke cigle, keramički blokovi i neravni zidovi

Preporučeni objekti: porodične kuće, stambeni blokovi do 11 spratova (do 25m) i javne zgrade

SPECIFIKACIJA

1. Fiksiranje

Ceresit CT 83 Lepak ili Ceresit CT 85 Lepak i armirajući malter

• Plastični tiplovi ili tiplovi sa čeličnim jezgrom (klasifikovani kao ETAG 014)

• Broj tiplova i njihov raspored određuje arhitekta na osnovu analiza podloge i proračuna opterećenja

2. Izolacioni materijal

Ploče ekspandiranog polistirena, debljine do 25cm ravne iIi strukturalne površine (klasifikovane kao PN-EN 13163:2004)

3. Armirani sloj

• Ceresit CT 325 Staklena mrežica gustine 145g/m² i više

Ceresit CT 85 Lepak i armirajući malter

4. Osnovni premaz

Ceresit CT 16 Akrilna boja za mineralne, akrilne, silikatno-silikonske maltere

5. Dekorativni fasadni malter

preporuka: Silikatno-silikonski malteri: Ceresit CT 174 ,,zaglađena tekstura”, Ceresit CT 175 ,,zaribana tekstura”

drugi: Akrilni malteri: Ceresit CT 60 ,,zaglađena tekstura”, Ceresit CT 64 ,,zaribana tekstura”; Silikonski malteri: Ceresit CT 74 ,,zaglađena tekstura”, Ceresit CT 75 ,,zaribana tekstura”; Mozaik malteri: Ceresit CT 77

6. Boja

Akrilne boje: Ceresit CT 44; Silikonska boja: Ceresit CT 48; Silikatna boja: Ceresit CT 54

7. Alternativni završni sloj
Malteri i boje VISAGE linije: Ceresit CT 710, CT 60, CT 720 + CT 721, CT 730, CT 740, CT 750;
keramičke pločice