Ceresit Ceretherm Popular

Karakteristike:

  • slaba moć upijanja sistema
  • Postojanost
  • BioProtect formula
  • Dobri radni parametri

Preporučene površine: aerizovani beton (suvi), objekat sa dobrom ventilacijom, beton, keramičke cigle i keramički blokovi

Preporučeni objekti: porodične kuće i stambene zgrade do 11 spratova (do 25m)

Specifikacija:

1. Fiksiranje

• Ceresit ZS Lepak

• Plastični tiplovi ili tiplovi sa čeličnim jezgrom (klasifikovani kao ETAG 014).

• Broj tiplova i njihov raspored određuje arhitekta na osnovu analiza podloge i proračuna opterećenja

2. Izolacioni materijal

Ploče ekspandiranog polistirena, debljine do 25cm ravne iIi strukturalne površine (klasifikovane kao PN-EN 13163:2004)

3. Armirani sloj

Ceresit CT 87 2u1 Lepak i armirajući malter

4. Osnovni premaz

Ceresit CT 16 Akrilna boja za mineralne, akrilne, silikatno-silikonske maltere; Ceresit CT 15 Silikatna boja za silikatne maltere

5. Dekorativni fasadni malter

preporuka: Silikatno-silikonski malteri: Ceresit CT 174 ,,zaglađena tekstura”, Ceresit CT 175 ,,zaribana tekstura”

drugi: Akrilni malteri: Ceresit CT 60 ,,zaglađena tekstura”, Ceresit CT 64 ,,zaribana tekstura”; Silikonski malteri: Ceresit CT 74 ,,zaglađena tekstura”, Ceresit CT 75 ,,zaribana tekstura”; Mozaik malteri: Ceresit CT 77; Mineralni malteri : Ceresit CT 35 ,,zaribana tekstura”, Ceresit CT 137 ,,zaglađena tekstura

6. Boja

Akrilne boje: Ceresit CT 44; Silikonska boja: Ceresit CT 48; Silikatna boja: Ceresit CT 54