Cementne podloge sa / bez podnog grejanja

Cementne podloge-podno grejanjeBilo da su sa ili bez podnog grejanja cementne podloge moraju biti najmanje 28 dana stare, negrejane i potpuno suve. Kod nesušenih cementnih podloga, vlaga ne sme biti veća od 2%, kod grejanih cementnih podloga vlaga ne sme biti iznad 1,8%.

Priprema podloge

Podloga treba da bude neobrađena. Veoma propusne podloge treba premazati sa CT 17 Prajmerom dubokog dejstva.

Postavljanje pločica

Negrejane podloge: Zalepite keramičke pločice sa CM 11 Lepkom za pločice koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 16 Flexibilni Lepak “extra”).
Grejane podloge: Zalepite pločice sa CM 16 Fleksibilnim lepkom koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 17 za pločice većeg formata).

Fugovanje

Popunite fuge koristeći masu za fugovanje CE 40/CE 43. Spojnice zaptiti sa CS 25, sanitarnim silikonom.